Millainen on Monihoivan alihankkija?


Monihoivan alihankkijana olet keskeinen osa tiimiämme, joka tarjoaa korkealaatuisia ​hoivapalveluja asiakkaillemme. Arvostamme seuraavia piirteitä:


 • Vastuuntunto.
 • Luotettavuus.
 • Aito halu auttaa muita.
 • Ammattiylpeys ja halu näyttää, mihin pystyt.
 • Pyrkimys jatkuvasti parempiin tuloksiin.
 • Itsenäisyys, kehityshalukkuus ja sinnikkyys.
 • Vastuunkantokyky ja usko itseesi.


Olitpa kokenut konkari tai vasta urasi alkutaipaleella, tärkeintä on, että omaat yllä mainitut ​piirteet ja olet aidosti ylpeä siitä, mitä teet. Monihoivalla jokainen tekijä on arvokas juuri ​sellaisena kuin on.

Miksi juuri Monihoiva?


Haluamme tarjota alihankkijoillemme vakaan ja kannustavan työympäristön, jossa voit:


 • Kehittää osaamistasi ja edetä urallasi.
 • Saada vastuuta ja kasvaa ainutlaatuisella tavalla.
 • Nauttia vapaudesta ja vaikuttaa työympäristöösi sekä ansiotasoosi.
 • Työskennellä ilman mikromanageerausta.


Tarjoamme sinulle myös:


 • Joustavuutta eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin.
 • Vaikutusmahdollisuuksia toimeksiantojen valintaan.
 • Koulutusta, tukea sekä älykkään ja ammattitaitoisen organisaation tueksesi eri ​elämänvaiheissa.
 • Vakaan ja varman asiakaskunnan.


Monihoivalla ymmärretään, että elämäntilanteet elävät ja muuttuvat. Tuemme aidosti jokaista ​meillä työskentelevää

henkilöä heidän henkilökohtaisissa tavoitteissaan ja urapoluillaan. Haluamme antaa jokaiselle ​alihankkijallemme

parhaan mahdollisen tuen yhteistyömme ajaksi ja parhaat eväät tulevaisuuteen. Tämä takaa ​hedelmällisen ja

molempia osapuolia hyödyttävän lopputuloksen.

Matalan hierarkian organisaatio


Monihoiva on aidosti matalan hierarkian organisaatio:


 • Alihankkijana voit kehittää omaa liiketoimintaasi ja oppia yrittäjyydestä, mikä voi avata ​uusia uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.
 • Sinun ei tarvitse raportoida jatkuvasti esihenkilöille tai noudattaa jäykkiä yrityksen ​sääntöjä, mikä vähentää stressiä ja lisää työtyytyväisyyttä.
 • Voit keskittyä työhösi ilman turhaa säätöä tai mikromanageerausta. Kiitokset hyvin ​hoidetusta asiakassuhteesta tulevat suoraan juuri sinulle, jolle kiitos kuuluu.
 • Selkeä viestintä, vähemmän välikäsiä vähentää mahdollisuuksia väärinymmärryksille ​ja tietojen vääristymiselle.
 • Nopeampi päätöksenteko, vähemmän hierarkkisia kerroksia tarkoittaa, että tieto kulkee ​nopeammin ja päätökset voidaan tehdä ripeämmin.


Olipa uratavoitteesi mikä tahansa – haluatpa edetä lääkäriksi, toimitusjohtajaksi tai vaihtaa ​kokonaan uuteen alaan – me tuemme sinua kasvamaan kanssamme.

Yhteistyön edut


Haluamme antaa jokaiselle alihankkijallemme parhaan mahdollisen tuen yhteistyömme ajaksi ja ​parhaat eväät

tulevaisuuteen. Tämä takaa hedelmällisen ja molempia osapuolia hyödyttävän lopputuloksen. ​Toimintamme perustuu

luottamukseen, avoimuuteen ja pitkäaikaisiin yhteistyösuhteisiin, jotka hoidamme kunnialla ​loppuun saakka.

Miksi alihankkijamalli?


Monihoivan liiketoimintamalli poistaa välikädet, mikä parantaa tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja ​vähentää kustannuksia. Hyödyntämällä kehittynyttä teknologiaa, kuten tekoälyä, säästämme ​hallinnollisia kuluja ja ohjaamme nämä säästöt suoraan kentällä työskenteleville henkilöille. Tämä ​nostaa heidän saamaansa osuutta, parantaa työ- ja vapaa-ajan tasapainoa sekä työolosuhteita.

Alihankkijamalli voi tarjota työntekijöille monia etuja, kuten erikoistumismahdollisuuksia, ​monipuolisia työtehtäviä, joustavuutta, kilpailukykyisiä etuja ja urakehitysmahdollisuuksia. Tämä ​voi parantaa työntekijöiden tyytyväisyyttä, motivaatiota ja ammatillista kehitystä, mikä tekee ​alihankkijamallista houkuttelevan vaihtoehdon monille

ammattilaisille:


 • Monipuoliset roolit: Mahdollisuus kokeilla eri rooleja ja vastuualueita, mikä voi auttaa ​löytämään itselle parhaiten sopivan urapolun.
 • Nopea urakehitys: Alihankkijayrityksissä on usein mahdollisuus nopeaan ​urakehitykseen, koska yritys pyrkii pitämään kiinni lahjakkaista työntekijöistään.
 • Luova työympäristö: Innovatiivinen ja luova työympäristö voi parantaa ​työtyytyväisyyttä ja mahdollistaa uusien ideoiden ja ratkaisujen kehittämisen.
 • Pääsy uusiin teknologioihin: Työntekijät voivat päästä työskentelemään uusimpien ​teknologioiden ja menetelmien parissa, mikä voi lisätä heidän ammattitaitoaan ja ​markkina-arvoaan.
 • Työn joustavuus: Alihankkijayritykset voivat tarjota joustavampia työaikoja ja -​paikkoja, mikä parantaa työn ja vapaa-ajan tasapainoa.
 • Koulutus ja kehitys: Alihankkijayritykset investoivat usein koulutukseen ja ​kehitykseen, jotta heidän työntekijänsä pysyvät ajan tasalla ja kehittyvät alansa ​asiantuntijoiksi.
 • Syvällinen osaaminen: Alihankkijayrityksissä työntekijät voivat erikoistua tiettyihin ​tehtäviin ja kehittää syvällistä osaamista.
 • Tiimityö ja yhteistyö: Alihankkijayrityksissä korostetaan usein tiimityötä ja yhteistyötä, ​mikä voi parantaa työilmapiiriä ja työntekijöiden sitoutumista.

Enemmän vaikutusmahdollisuuksia


 • Voit päättää omat työaikasi, mikä antaa sinulle joustavuutta sovittaa työt omaan ​elämääsi ja aikatauluusi.
 • Voit valita, millaisia tehtäviä otat vastaan, mikä mahdollistaa työn räätälöinnin omien ​vahvuuksiesi ja mieltymystesi mukaan.
 • Osallistuminen päätöksentekoon, työntekijät tuntevat olevansa enemmän mukana ​päätöksenteossa ja organisaation kehittämisessä.
 • Autonomia ja vastuu jakautuu tasaisemmin: Työntekijät saavat enemmän vastuuta ja ​itsenäisyyttä, mikä lisää motivaatiota ja tyytyväisyyttä.
 • Selkeämpi arvomaailma: Arvot ja visiot voidaan kommunikoida tehokkaammin ja ​yhtenäisemmin koko organisaation läpi.
 • Olet lähempänä asiakasta: Vähemmän hierarkiaa tarkoittaa, että työntekijät voivat olla ​lähempänä asiakasta ja reagoida nopeammin heidän tarpeisiinsa ja palautteeseensa.
 • Empatia ja ymmärrys: Työntekijät voivat ymmärtää paremmin asiakkaiden tarpeet ja ​toiveet ilman monimutkaisia viestintäketjuja.

Korkeampi palkkaus


Monihoivan alihankkijana ansaitset enemmän rahaa (Y-tunnuksella) kuin perinteisillä tavoilla, ​kuten palkkatöissä.


Uskomme, että reilu palkitseminen ja kevyt organisaatiorakenne nostavat laatua sote-kentällä, ​mikä vaikuttaa suoraan positiivisesti myös asiakaskokemukseen.


Monihoiva maksaa alihankkijoilleen 22,50 euroa tunnissa alkaen, johon lisätään mahdolliset ​lisät. Tämä tekee palkkiosta huomattavasti korkeamman verrattuna perinteisiin järjestelmiin ​(12,51–15,14 euroa tunnissa, Heta-TES-vähimmäispalkka ilman kokemus- ja koulutuslisiä, ja ​täysi palkka ikä-, koulutus-, vaatimus- ja kokemuslisillä 1.7.2024 alkaen). Vähennystenkin jälkeen ​alihankkijoillemme jää merkittävästi enemmän rahaa käteen, ja tämän summan saat meiltä heti ​kättelyssä. Tämä on mielestämme vain reilua.

Rekisteröinti ja tuki


 • Y-tunnus ja YEL-vakuutus: Autamme sinua hankkimaan tarvitsemasi Y-tunnuksen ja YEL-​vakuutuksen, jotta voit toimia itsenäisenä yrittäjänä. Varmistamme myös, että sinulla on kaikki ​tarvittavat vakuutukset toimintasi kattamiseksi.

Maksurakenne


 • Alihankintapalkkio: 22,50 €/tunti alkaen, johon lisätään mahdolliset lisät ja muut ​korvaukset.
 • Hallinnointimaksumme on 15–20 % riippuen koulutuksestasi ja kokemuksestasi. Tämä ​takaa reilun, läpinäkyvän, kannustavan ja selkeän palkkiorakenteen.

Miksi tämä voisi olla sinulle sopivampi tapa ansaita?


 • Joustavuus ja itsenäisyys: Voit päättää omat työajat ja valita työtehtävät omien ​mieltymystesi mukaan.
 • Parempi ansiotaso: Korkeampi palkkaus ja selkeä palkkiomalli ilman välikäsiä ​mahdollistavat merkittävästi paremman tulotason.
 • Kehittymismahdollisuudet: Jatkuva koulutus ja tuki auttavat sinua kehittämään ​ammatillista osaamistasi.
 • Taloudellinen hyöty: Verotukselliset edut ja korkeampi palkkaus tukevat taloudellista ​hyvinvointiasi.
 • Työelämän laatu: Joustavat työajat ja suurempi vapaus vaikuttaa omaan työhön ​parantavat työssä jaksamista ja motivaatiota.
 • Tämä Monihoivan alihankintamalli mahdollistaa ensiluokkaisen ​asiakaspalvelukokemuksen tuottamisen omana ammattihenkilönäsi ja yrittäjänäsi. ​Tällä voi olla pitkävaikutteisia ja kauaskantoisia positiivisia vaikutuksia sinun ​urakehityksen kannalta.

Yhteenvetona


Monihoivalla työskenteleminen alihankkijana tarjoaa joustavan ja ketterän vaihtoehdon erilaisille, ​eri taustaisille asiantuntijoille. Saat meiltä täyden tuen ja ohjauksen, jotta voit keskittyä siihen, ​mitä tulit meille tekemään.

Tervetuloa Monihoivan tiimiin – tehdään yhdessä merkityksellistä työtä ja parannetaan ​asiakkaidemme arkea.

Ota Yhteyttä

Jos olet kiinnostunut liittymään Monihoivan tiimiin, ota yhteyttä meihin: alihankkija@monihoiva.com

Monihoiva on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kotimainen palveluyritys

Finnish flag isolated on white
Email 3D Icon

Info@monihoiva.com

Phone Call 3D Icon

P. 050 547 2782

Facebook round Button
Twitter Blue Button
3D Tiktok App Icon
Megaphone icon isolated 3d render illustration
Instagram Icon

Y-tunnus: 3331277-2

MoniHoiva 2024 - Avustajapalvelut - Henkilökohtainen avustaja